Örgü Modelleri Ve Teknikleri

Örgüde Kullanılan Temel Teknikler

Örgü örerken zorlanmamak ve örgüde başarılı bir sonuca ulaşabilmek için örgü temel tekniklerini iyi kavramış olmak gerekir. Örgü temel tekniklerini iyi bilen bir kişi, örgüde her türlü deseni rahatça çıkarabilir ve örgüyü şekillendirmede zorluk çekmez. Ajurlu örgülerde en çok kullanılan temel teknikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 Örgüye başlama

 Yüz ilmek

 Ters ilmek

 İlmek kaydırma

 İlmek çevirme

 İlmek atma

 İlmek uzatma

 İlmek çaprazlama

 İlmek kaçırma

 İlmek içinden ilmek geçirme

 İlmek atıp örmeden ilmek alma

 İlmek kapatma

 İlmek artırma

 İlmek eksiltme

Ajurlu Örgülerde Kullanılan İplikler

El örgüsünde kullanılan en önemli malzeme kuşkusuz örgü ipliğidir. Şiş örücülüğünde kullanılacak ipliği doğru seçmek ve iplik türü hakkında bilgi sahibi olmak, örgünün başarılı olması açısından büyük önem taşımaktadır. Ajurlu örgüler, örgü özelliği bakımından takılmaya ve çekilmeye son derece müsaittir. Bu sebepten dolayı daha çok dikkat edilmeli, takıldığı ve çekildiği zaman hemen kopmayacak sağlam iplikler seçilmelidir. Hızla gelişen tekstil sektörü, iplik çeşitlerinin armasına yardımcı olmuştur. İmalatçılar, yün, pamuk, ipek, tiftik, floş gibi hammaddeleri değişik oranlarda karıştırıp, farklı büküm teknikleri kullanılarak her geçen gün piyasaya çok çeşitli yeni iplikler sunmaktadır. Bu iplikler şiş örücülüğüne olan talebin artmasına yardımcı olmaktadır. Örgü iplikleri tüketiciye çeşitli şekillerde ve gramajlarda sunulmaktadır. Bu ipliklerin hepsinde üzerinde semboller bulunan kâğıt bantlar bulunur. İpliği markası, büküm özelliğine göre aldığı isim ve % de kaç oranında yün veya sentetik olduğu yazılıdır.

Ajur Oluşturma

Yüz ve ters ilmekler şiş örücülüğünde örgünün temelini oluşturur. Bu ilmeklerle birlikte çok farklı teknikleri kullanarak desenler oluşturmak mümkündür. Ajur oluşturabilmek için artırma ve eksiltme teknikleri, diğer örgü teknikleriyle bir arada kullanılır. Ajurlu örgülerde neredeyse sayısız denecek kadar çok desen seçeneği mevcuttur. Ajur örgü tekniği desen çalışmalarında en çok kullanılan tekniklerden biridir. İlmek atılan kısımda bir delik oluşur. Örgüde bu deliklerin düz ve ters örgüler arasında değişik şekillerde yer alışı ile sayısız ajurlu desenler doğar. İlmek atma işleminde ilmek sayıları artacağından şişteki ilmek sayısını koruya bilmek için bu teknikle birlikte eksiltme işlemi uygulanır.

İlmek Artırma

Artırmalar örgüde çok kullanılan önemli tekniklerden biridir. Sıra başlarında, sonlarında, desen çalışmalarında, örgüyü biçimlendirmede ilik ve cep çalışmalarında önemli rol oynar. Uygulanacağı yerin veya desenin özelliğine göre değişik şekillerde artırma yapılabilir. Artırmalar uygulanış özelliğine göre değişik şekillerde uygulanabilir. Uygulama özelliğine göre görüntüleri birbirinden farklıdır. Artırmaları uygulanış tekniğine göre şöyle sıralayabiliriz  Şişe basit ilmek atarak artırma  Şişe ilmek dolayarak artırma  İlmek içinden ilmek alarak artırma  İlmek dibinden ilmek alarak artırma  İlmekler arasından iplik kaldırarak artırma  Bir ilmeği birden fazla örerek artırma  Diğerleri

İlmek Eksiltme Eksiltmeler, artırmalarda olduğu gibi uygulanacağı yerin veya desenin özelliğine göre değişik şekillerde yapılabilir. Örgüyü biçimlendirmede (yaka, kol, çorap, eldiven, başlık vb)kullanıldığı gibi desen çalışmalarında da sıklıkla uygulanan bir tekniktir Örgünün her ilmeğinde eksiltme yapılabilir. Eksiltmeler yapılış tekniğine göre birkaç başlık altında incelenebilir.  İki ilmeği birlikte örerek eksiltme  Örgünün yüzünden sağa meyilli eksiltme  Örgünün yüzünden sola meyilli eksiltme  İşin tersinden eksiltme  Diğerleri

File Ajur Yapma File ajuru, yapım tekniği bakımından en basit ajur tekniğidir.Sürekli olarak birbirini takip eden eksiltme ve artırma işlemleri uygulanır. Çok tercih edilen ve sıkça uygulanan bir modeldir. Görüntüsünden dolayı yazlık merserize örgülerde, şal ve kaşkol yapımında, şapkalarda, hırkalarda, çocuk kıyafetlerinde ve birçok farklı örgüde kullanılmaktadır.

 File ajur örünüz İşlem Basamakları Öneriler  Ürüne uygun iplik ve şiş seçiniz  Doğal iplikler seçmeye dikkat ediniz  Çift sayıda ilmek atınız  Örgünüzle ilgili bilgileri not ediniz.  1. Sıra- 1 ters kenar ilmeği örünüz veya örmeden alınız 1 ilmek atınız, 2 ilmek birlikte ters örünüz  Özenli ve titiz çalışınız  Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlayınız.  Her aşamayı dikkatlice kontrol ediniz  Sıranın sonunda 2 ilmeği birlikte ördükten sonra şişe ilmek atmadan son ilmeği ters örerek bitiriniz.  Örgünün kenarlarının düzgün olmasına dikkat ediniz Sıraların tümünde 1. sıradaki işlemleri tekrarlayınız.

Balıksırtı Ajuru Çalışması yapınız. İşlem Basamakları Öneriler  Şişinize 7’ye bölünebilen satıda ilmek + 2 kenar ilmeği atınız.  Günün modasına uygun iplik seçmeye dikkat ediniz  1. sıra- 1. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek yüz örünüz,1 çiftli eksiltme yapınız(örmeden 1 ilmek atıp 2 yüz ilmeği birlikte örünüz, tekrar ilmek atıp2 yüz ilmeğin üzerinden geçiriniz)  Modelinize uygun renkte iplik seçiniz.  Atölye önlüğü giyiniz  2 yüz ilmek örüp 1 ilmek atınız sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayınız.  Ajurların daha net görünebilmesi için ipinize uygun kalınlıkta şiş numarası belirlemeye özen gösteriniz.  2.sıra- Tüm ilmekleri ters örünüz  Aydınlık bir ortam seçiniz  2.ve 3. işlemleri tekrarlayarak örgüye devam ediniz

Tavuskuyruğu (Yelpaze ajuru) çalışması yapınız İşlem Basamakları Öneriler  Şişe 12 nin katlarında ilmek +2 kenar ilmeği atınız  Modelinize uygun renkte iplik seçiniz.  sıra- 1 kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek atınız.4 İlmek ters örünüz.  İlmek kaçırmamaya dikkat ediniz  3 ilmeği birlikte ters örünüz.  Aydınlık ortam seçiniz.  4 ters ilmek örüp 1 ilmek atınız. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örüp, 1 kenar ilmeği ile bitiriniz.  Şişi ilmeklere hep aynı yönde batırınız.  2. sıra- İlmeklerin tümünü ters örünüz  Örgünün her aşamasını dikkatle kontrol ediniz.  3.Sıra- Tüm ilmekleri yüz örünüz.  Ajur işlemini ( 2.4.6 sıra aralıklarla ) istediğiniz sıklıkta uygulaya bilirsiniz.  4. Sıra-Tüm ilmekleri ters örünüz.  Örgünün kenarlarının düzgün olmasına dikkat ediniz  5. sıra- 1 sıradan başlayarak işlemleri sırasıyla tamamlayınız.  Son kontrolleri yaparak örgünüzü

Diğer Analtımlar İçin Tıklayın

 

Osclass Market - Best themes and plugins